4 תשובות
קולג' זה מכללה
זה כמו שאצלנו הולכים לאוניברסיטה, זה פשוט שאצלם אין צבא אז נהוג לסיים יב ולהתחיל תואר במכללה או אוניברסיטה
זה כמו האוניברסיטה שלנו
כמו אוניברסיטה
זה מכללה ויש שם מעונות שבהם אנשים גרים