3 תשובות
איזה פרק ופסוק זה?
אנונימי
שואל השאלה:
ספר דברים פרק לב יז
אנונימי
העבודה זרה שהיו עובדים היהודים