6 תשובות
לא
אנונימית
כל מספר שנים משנים
לא נראה לי
לא
שואל השאלה:
ואם עשיתי שינוי מין ובתעודת זהות אני עדיין מופיעה כבן עם תמונה של בן
אז תוציאי ת.ז. חדש