6 תשובות
כן קצת
כן
שואל השאלה:
ושנה הבאה?
בוודאי אני מכירה מישהו שחזרה משם אחרי איזה יום מרוב כל ההפגנות והאנטישמיות שהיא נתקלה בה שהיא הייתה שם
הלו גבר
כן