7 תשובות
אני די בטוחה שכן
Yun
כן
כן זה המינימום
שואל השאלה:
גם בכיתה ח?
^אני כיתה י'
Yun
שואל השאלה:
ועם המורה בכלל לא לימד את החומר למבחן ולמנהלת לא אכפת?
^ מה זאת אומרת לא לימד? שם חומר שלא למדתם, לא דיברתם עליו בכלל? אם כן מותר לך להלונתן למשרד החינוך
Yun