6 תשובות
אסור, צריך לשטוף ידיים עד סוף האצבעות, צום מועיל (:
מותר עד לסוף פרקי האצבעות ולא את כל היד.
היי. בכיפור אפשר לשטוף עד קשרי האצבעות, בקשר לסבון אם חייב אז תיקח נוזלי ושוב עד קשרי האצבעות בהצלחה לך.
סבון נוזלי!
...........
תשובה מוסמכת:

אסור לרחוץ את הידיים ביום כיפור בין עם סבון ובין בלי סבון.
כשנוטלים ידיים לפני התפילה בשחרית, אז נוטלים רק חצי יד, כלומר רק את האצבעות בלבד.

במקרה שהידיים התלכלכו מכל סיבה שהיא, מותר לשטוף את מקום הלכלוך ללא סבון, כי נאסר רק רחיצה של הנאה, ורחיצת לכלוך אינה רחיצה של הנאה.

מקור: שולחן ערוך סימן תריג סעיף ג.

בברכה, רב פוסק
מותר לשטוף ידים עם סבון, ותפסיקו לחדיר שטויות לראש
חסויה