תשובה אחת
חבילה כזו של שמפו ומשהו כזה ולעטוף אותו.