6 תשובות
חלבון הלבן חלמון הצהוב חח
החלבון זה הלבן והחלמון זה הצהוב.
חלבון-חלב-לבן
חלמון-לימון-צהוב
חלבון זה הלבן
והחלמון זה צהוב
החלבון בביצה = זה המסביב הבצבע לבן
והחלמון בביצה = הצהוב