תשובה אחת
נשוא זה בדרך כלל הפועל, כדי למצוא את הנושא את שואלת על הנשוא מי/מה.. למשל:
עדן הלכה לגן ביום שישי..
הלכה זה הנשוא כי זה הפועל, מי הלכה לגן? עדן, אז היא הנושא..
משלים שם נותן לך עוד מידע על הנושא.. משלים פועל נותן לך מידע על הפועל, במשפט שנתתי ביום שישי זה משלים פועל, כי זה נותנת מידע על מתי היא הלכה.. אם המשפט היה:
עדן הילדה היפה בישראל הלכה לגן ביום שישי, אז היה לך גם משלים פועל שאמרתי מקודם, וגם משלים שם שהוא הילדה היפה בישראל, כי זה נותן לך מידע על עדן..