2 תשובות
חייב הורה נוכח אלא אם כן אחד ההורים מודיע בפאלפון לרופא שאינו יכול להגיע
אפשר ויש דברים שגם לא ירשמו בתיק שלך או שההורים לא יוכלו לראות אם לא תאשר