תשובה אחת
זוהי דוגמא לתוכנה חינמית טובה למדי, יש אחרות אף טובות יותר אך הן לא חינמיות
באותו הנושא: