תשובה אחת
עדי ברקן, שם אסתי גינזבורג התחילה את הקריירה