3 תשובות
לא בקטע שלך
מה צריך מנוי כדי להסתכל אליך? לא.
יכול להיות שהוא פשוט פלרטטן
גם לי היה בדיוק מקרה כזה