תשובה אחת
איזה גרסה של סיבליוס? ב-7 זה שונה מיתר הגרסאות.
עד 6 לוחצים t להגיע למשקלים. שם צריך לבחור מה תכיל התיבה הראשונה. כאשר זה פחות מתיבה מלאה, צריך להכניס את הערכים שיהיו בה.
כאשר לוחצים ok הסמן נעשה כחול. עכשיו צריך ללחוץ ליד המפתח של תיבה 1.
בתיבה השניה יופיע שוב המשקל. יש לבחור בו וללחוץ delete
איתמר ארגוב