4 תשובות
יענו ממש לספר בגיל שלוש
אפשר לספר תינוק בכל גיל. אין עם זה שום בעיה. אם הכוונה היא "מתי מספרים תינוק לפי היהדות?", אז בגיל שלוש עושים "חאלקה".
אין לזה גיל, ברגע שאת רואה שיש צורך בכך (למשל כאשר השיער מגיע לעיניים), תגזרי.
תספרי אותו מתי שבאמת יש לו הרבה שיער.. כל אחד וההיתפתחות שלו..