תשובה אחת
לטעמי הפרטי זה קטן קטן קטן.

אם ישנה אפשרות ויש מקום בבית, ניתן כפי שהציעו לך, להביא מיטה וחצי.