תשובה אחת
הם 5 אוקיינוסים
אוקיינוס הקרח הצפוני
האוקיינוס האטלנטי
האוקיינוס ההודי
האוקיינוס השקט
האוקיינוס הדרומי