8 תשובות
היי. בהחלט דווקא מאלה ממש כדאי לבקש כי אין כמו השלום. בהצלחה לך.
יום כיפור הוא יום הדין, בו נמדדים מעשייך הטובים ומעשייך הרעים.
הקב"ה יכול למחול על חטאים שקשורים אליו, כלומר חטאים בין אדם למקום אך לא מוחל על חטאים בין אדם לחברו.
לכן, אם פגעת במישהו, את/ה אמור/ה לבקש ממנו סליחה משום שזה לא קשור כביכול לקב"ה.

כמובן שאף אחד לא יכול להכריח אותך לבקש סליחה ממישהו שאת לא רוצה.

צום קל וחתימה טובה:)
אף אחד לא מכריח אותך לבקש סליחה. חגים ומצוות רבות מהוות פונקציה ניסרת מבעד לרוחניות שבדבר. מבקשים סליחה לקראת השנה החדשה כי ידוע שביום כיפור ה' שופט אותך לגבי איך היית בשנה האחרונה. ה' יכול לסלוח לך על מה שבנך לביינו אם אתה מתפלל. אבל בין אדם לחברו צריך סליחה חברתית אורגינלית. ה' לא יסלח בשביל מישהו אחר. אם להאמין ב ה' או לא זה דיון אחר. אבל גם אם הוא אינו קיים. הפונקציה הנסתרת של יום כיפור זה איחוד העם, השכנת שלום ושקט. בקשט מחילה בין אדם לרעהו וכמובן לפרנס את בעלי הוידיאומטים
אני דווקא חושב שהסליחה היא לא עניין שלו או שלה אלא שלך ואני יסביר.

כשאנחנו כועסים על משהו אנחנו פותחים מיני בית קברות קטן בלב שלנו הסל מחזור הזה הפח זבל הזה אוצר לתוכו כל מיני תסביכים וכעסים והם זוללים לנו את האנרגיות ביומיום.

רק אם אנחנו סולחים זה אינטרס בלעדי ממדרגה ראשונה שלנו כי רק כך אנחנו מרוקנים את סל המחזור הזה וככה מקילים עלינו לזרום הלאה.

מבינה מותק פה בסוד הזה שכתבתי לך טמון כל ההבדל.
ביהדות מדברים על שתי מערכות יחסים: בין האדם למקום (אלוהים), ובין האדם לחברו. ביום כיפור, כאשר מתייצבים מול אלוהים הוא אינו דן אותך על איכות מעכרת יחסים בינך לבנו אלא על איכות מערכת היחסים בינך לבין האנשים הסובבים אותך. לכן, לפני יום כיפור אנשים מבקשים סליחה מאנשים אחרים כדי להתייצב מול אלוהים כשהם בתהליך מודע להפוך לאדם טוב יותר.
והשאלה שלי אלייך: לגבי אותם אנשים רעים שגרמו לך לסבל, האם התנהגותך אליהם הייתה ללא רבב, תמיד בסדר? ואני לא שואלת את זה בצורה שיפוטי אלא ענייני נטו. אם כן, אז אין לך מה לבקש מהם סליחה. אם לא, אז אשל אותך איך את מרגישה עם זה, את עם עצמך ללא קשר אליהם, את כבן אדם. הייתי שואלת אותך מה היית יכולה לעשות כדי לשפר את הרגשתך לגבי עצמך? הרי בקשת הסליחה היא במטרה להפוך לבן אדם טוב יותר ואם דרך אותם האנשים הרעים את למדת משהו לגבי עצמך, זה לא ישנה את עובדה שהם רעים אבל את יכולה פשוט להגיד להם תודה שאיפשרו לך להתקדם בחיים, ולעצמך לבקש סליחה על זה שנתת להם לגעת בנפש שלך.
וודאי שאפשר. הבחירה היא בידייך אך כמובן שמוטב לסלוח ולא לשמור בלב. צריך לזכור שכולנו בני אדם
כן, יש אפשרות לא לבקש סליחה-אם הם מוחזקים רעים, וגרמו לך נזק.-
זה גם לא טבעי!
הקב"ה בראנו כבני אדם-לא כמלאכים.
גם יש הלכה-"אין מרצים אדם-בשעת כעסו" (מכאן לומדים התחשבות, במזגו של האדם, האנושי!)

ואפילו הלכות נקימה ונטירה-אינן חלות על אוייבים מוצהרים... או כאלה שמוכח -שעשו לך נזק, ביודעין או בכוונה.

קחי לך זמן-בקשי מה' והרבי בתפילות-
להיות בעלת יכולת -לסלוח ולשכוח-למרות הכל...
כי חבל עליך-זה מעיק על הלב, כשיש מסה כזו-
ואם אפשר, לחפש ולמצוא בהם, נקודות זכות בכ"ז-עדיף!

יום הכיפור-צווה, כדי שנהיה אנשים שלמים ונקיים,
שנברך על ההתחדשות הזו-שנהיה בעלי יכולת להתעלות, לשבור מידות רעות,
לטובתנו, למעננו, לצמיחתנו-לא להשאר באותה מדרגה שהיינו כל הזמן-
להיות יכולים "לעוף"

הקב"ה-טבע בעולמו את הכלל "מידה כנגד מידה".. והוא מבקש שנדון כל אחד לכף זכות.
הוא אומר לנו-שיש בכל אחד-טוב, רק צריך ל"הסיר" את הלכלוך המפריע... אצלנו, בעינינו.
וכשם שנדון לכף זכות-כך נהיה נידונים משמיים. מידה כנגד מידה.
לכן כדאי לסלוח-כי גם אנו טועים-ושוכחים ופוגעים-ומתעקשים בצדקתנו... והיות והוא יודע נסתרות, ואין שכחה מלפניו-יש לנו לבטוח בו ולסמוך על "המלצותיו"...

בס"ד

לפני ההלכה אקדים ואומר שמי שמוחל לחברו באותה מידה מודדים לו בשמים לכן כדאי למחול רק שאם הלבין פניו ברבים לא חייב למחול אבל גם בזה טוב למחול.


סימן תרו - שיפייס אדם את חבירו בערב יום כיפור, ובו ד' סעיפים


א. עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו ואפילו לא הקניטו אלא בדברים צריך לפייסו ואם אינו מתפייס בראשונה יחזור וילך פעם שנייה ושלישית ובכל פעם יקח עמו שלשה אנשים ואם אינו מתפייס בשלשה פעמים אינו זקוק לו (מיהו יאמר אחר כך לפני עשרה שבקש ממנו מחילה) (מרדכי דיומא ומהרי''ל). ואם הוא רבו צריך לילך לו כמה פעמים עד שיתפייס. הגה: והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול (מהרי''ל) אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה (גמרא דיומא) ואם הוציא עליו שם רע אינו צריך למחול לו (מרדכי וסמ''ג והגהות מיימוני פרק ב' מהלכות תשובה ומהרי''ו):


ב. אם מת אשר חטא לו מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו (ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור) (מרדכי דיומא):

כל טוב וגמר חתימה טובה רפאל.
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס