3 תשובות
שואל השאלה:
כן אבל זה פוגע בו ועד כדי כך נורא?
מוביל לפרדה...