6 תשובות
24 (20 רגילות + הקוביה הגדולה שווה 4)
יש 4 בכל שורה ויש 6 שורות כולל הפרה
20 קוביות קטנות ועוד אחת של הפרה הגדולה:)