3 תשובות
שעה בערך או חצי שעה
חצי שעה/שעה.
בערך שעה / שעה וחצי.