תשובה אחת
צדיק, אוהב צדק, שופט אמיתי וביושר? רחמן ובעל הגיון, ששומע לדברי הארגעה של אביגיל.
שונא נצלנים ורמאים ובני בליעל.
נבל היה נבל כשמו-איש רע מעללים אומר עליו המקרא.
וחלק מרוע ליבו וכפיות טובתו-באים לידי ביטוי בזלזול בדוד, שכבר נבחר למלך ע"י ה', ושמואל הודיע על כך לפני מותו, ואפילו שאול הודה, אז למרות שפגע בכבוד דוד והתחייב מיתה, דוד חומל עליו.