3 תשובות
למה שלא תשאל אותה...
3>
יום שישי... זה אתמול לא?
-.-
תני לה חופש...
את שואלת אותנו? פשוט תשאלי למה היא לא מדברת איתך תגידי לה מה עשיתי