6 תשובות
100 מיליון זה 100 מיליון ומיליארד זה כמו 1000 מיליון (שאין דבר כזה)
100 מיליון זה 100 מיליון, כמו שיש 999 מיליון.. אבל מיליון אחד נוסף (=1000 מיליון),
זה כבר מיליארד.
איך 100 מיליון יכול להיות 1000 מליון? איך?
אנונימי
1000 מיליון
1000 מיליון זה מיליארד.
1000 מיליון זה מיליארד