תשובה אחת
תלוי מתי טעית.
כי אם טעית ממש בהתחלה אז כל הנקודות של הסעיף יורד ואולי כל השאלה תלוי אם זה תלוי בסעיף הקודם אבל אם טעית בסוף אז ירדו לך פחות נקודות כי ההתחלה נכונה