2 תשובות
שלום לך הדיאבולו
זה תלוי במה שאתה רוצה לקבל מהבנק.
שב תגדיר לעצמך מה חשוב לך, ואז תפנה לבנקים שונים ותקבל הסבר מה הם נותנים, ולאחר מכן תשאל את מה שאתה מבקש מהם.
כך תוכל לדעת:
א) מה הם נותנים מיזמתם (וגם מה הם דורשים).
ב) מה מכל מה שרשמת לעצמך כציפיות מהם, ניתן לקבל ובאיזה בנק.
מכל זה תוכל להחליט להיכן לפנות.

איש לפניך לא עשה קר כזה למיטב ידיעתי ביחס לנוער מול בנקים.
זה יכול לעניין הרבה בני נוער אם תפרסם את תוצאות הסקר שלך בפורומים של נוער.

בהצלחה
שוקי וייס
יועץ משפחתי
שוקי וייס מומחה סטיפס
בהמשך לפנייתך הנה יסודות של חשיבה על חשבון בנק וההתנהלות מול בנקים:
מה שחשוב קורה מחוץ לחשבון הבנק, וזו ההתנהלות הכספית של הפרט, שקרויה גם התנהלות פיננסית.
כל חשבון בנק הוא בעצם מאגר מידע בו נרשמות ההוצאות של הפרט (משיכת כספים מהכספומט, צ'קים שנתן לאחרים, הוראות קבע לתשלום חשבונות עיריה, חשמל וכד'), וכמובן אם נלקחה הלוואה אז תשלומי ההחזר שלה גם כן נרשמים שם.
במקביל כל תנועת הפקדה בחשבון נרשמת אף היא.
הפקדה היא פעולת ההכנסה לחשבון.
בסוף כל יום, שבוע או חודש ניתן לראות יתרה בחשבון, המשקפת את סה"כ ההכנסות /הפקדות שבוצעו מינוס ההוצאות והמשיכות שבוצעו.
אז אם אתה מכניס בחודש מסוים 1000 ₪ ומוציא 1100 תיוותר עם יתרה שלילית של -100 ₪.
על יתרות שליליות נגבים ע"י הבנק ריביות שהולכות וגדלות באופן מדורג בהתאמה לגובה משיכת היתר.
הריבית היא בעצם המחיר של הכסף שמשכת מעבר לסכום שהפקדת, או התשלום עבור הלוואה שלקחת.
זהו כל הידע הפיננסי.
אינני יודע במדויק מה צרכיך בכסף וכמה אתה מרוויח, אבל אני מניח שאתה מקבל דמי כיס, ואולי רוצה גם לחסוך מתוך אלו חלק מסוים ליום צרה.
תכניות החסכון של בנקים הם מוצר שלהם בו הן משלמות לך ריבית + הטבות על החסכון. בתחום זה בנקים נבדלים זה מזה.
התחום הנוסף בו הן נבדלות הוא גובה הריבית שהן גובות ממך על משיכות היתר, ועצם הרשות להמצא במשיכת יתר.
אינני ממליץ לך להתנהל על בסיס משיכו יתר.
אם אתה רוצה לעשות מעשה מאד חכם למען עתידך, קרא את הספר "אבא עשיר אבא עני". הספר הוא הבסיס להבנה כיצד משתמשים בכסף.

ראה הוזהרת, אם בנק דוחף לך הטבות, הוא יעשה זאת כך שיגרום לך להתנהל גרוע פיננסית ושיהיו לך כמה שיותר הוצאות ושתזדקק לכמה שיותר כסף ממנו (הלוואות).
לכן חיוני שתקרא ותטמיע היטב את המסקנות מהספר הנ"ל.

כל השאר תלמד תוך כדי תנועה.
בהצלחה
שוקי
שוקי וייס מומחה סטיפס