תשובה אחת
השם משפחה האמיתי של רומי וקורל זה גמר Gemer..
אני יודע כי אני בן דוד שלהן (רוני דדון)