תשובה אחת
מה השם שלך?

אם השם הוא "שלי" אז- שיילה, שוש, שולי..