תשובה אחת
כשנסגרת דלת- נפתח חלון/ סוף הוא התחלה של משהו חדש/ משהו חדש מתחיל עכשיו
אולי תאהב גם את: