תשובה אחת
בבקשה..
דוק (doc), עליזי(happy), שטייה (dopey), רטנוני (grumpy), ישנוני (sleepy), אפצ'י (sneezy) וביישני (bashful
שרה'לה