תשובה אחת
אתה פתוח הודעה חדשה ולוחץ על "צרף קובץ".
נפתח חלון של התיקיות במחשב שלך. בחר את התיקיה המתאימה ובה את הקובץ הנחוץ
באותו הנושא: