תשובה אחת
מגבש - נשוא
משרד התחבורה - נושא ( תחבורה= גרעין - משלים שם )
שיטת - משלים פעולה
ענישה חדשה - משלים שם
נגד עברייני תנועה - משלים פועל.