2 תשובות
אולי כי אין שאלה?
כי מבחינת האתר זה לא שאלה. אם היית מנסח את זה בצורת שאלה זה לא היה נמחק.. גם ליזה קרה..