2 תשובות
"אני לא רוצה אותך" הנה.
שמע אתה חמוד והכל אבל אני לא חושבת שאני מוכנה לחבר עכשיו