5 תשובות
בלשון ברור בטבור לא כאב לי בכלל
ברור שבלשון
עגיל בלשון... בהרבה...