תשובה אחת
תחפשי בגוגל את הסיפור שהיה לך בבגרות הזאת וכבר יש תשובות אליה