תשובה אחת
נאפו פה באזור תעשיה הקלה נראה לי ברחוב האורגים או סמוך לו ממש. (צמוד לרחוב התקשורת)