4 תשובות
זאת אות בשפה הערבית..
אם אני לא טועה, זה ה' של נקבה,
זאת אומרת למשל גדול- גדולה.
תא מרבוטה זה המילה בערבית בנקבה

תא מרבוטה זאת אות שהופכת מילים מזכר לנקבה:)