3 תשובות
לי עלה 20 שקל לפני חצי שנה בערך, בהרצליה. שנה טובה.
אם את רוצה להרחיב קצת שימי עיתונים קצת רטובים בנעליים וזה מרחיב!
(במקום ללכת לסנדלר).
אכן, בדקי קודם את האפשרויות להרחיב נעליים לבד, שבתגית "הרחבת נעליים".
מערכת סטיפס