4 תשובות
12:20 ואם מצמצמים אז זה 6:10
12:20 כלומר 3:5
באותו הנושא: