תשובה אחת
לי יש אבל ip ואמצ'י אני נותנת רק בתגובות אישיות
D: