תשובה אחת
שלום לך.
לקבלת כרטיס אשראי רק הבנק מחליט כמה כמו כן הבנק דורש בטחונות כמו קבלת משכורת ישירות לחשבון תוכנית חיסכון ובהתאם לכך הבנק יקבע את גובה המסגרת
באותו הנושא: