תשובה אחת
Basketball is a sports game, played by two teams.