3 תשובות
בקבוצות בפייסבוק
פייסבוק והייתי קונה ממך אבל אני לא בארץ:(