תשובה אחת
לרוב ניתן לראות חשופיות מחוץ לבית.
ממליצה על איתור מקום יציאתם תחילה.
ניתן לאספם ולהרחיקם וכן ניתן להרחיקם על ידי מלח (בישול).
ישנו חומר הדברה נוסף אותו ניתן לפזר אך מוטב להתייעץ עם מדביר תחילה לגבי יעילותו בבית ו-או שימוש
נכון כשמדובר בהדברה בתוך הבית..(למרות שאם זוכרת נכון אינו רעיל)
שרה'לה