3 תשובות
כנסי לאתר של גוגל תכתיבי מהם אנזימיים וזה יקשר אותך לאתר של בהס אורט ושם יש תמונות מצגות
ולא רק מסביר על אנזימים אלא על עוד דברים שיכולים לעזור לך
תבחרי בשורה הרשאנה בדף שיהיה בהצלחה
מה שכתבתי לך זה מאד מדוייק ולא ניחוש ממקום מוסמך
אנזימים הם קבוצה יחודית של חלבונים שמגבירים את הקצב של תגובות כימיות שונות המתרחשות בתאים חיים, ועל כן הם נקראים זריזים ביולוגיים.
התפקיד שלהם - אנזימים מעורבים בכל תהליכיי עיכול המזון
למשל - הם מזרזים פירוק מולקולריות גדולות כגון (חלבונים פחממות ושומנים) למולקולריות קטנות יותר
בתהליכים השונים המתרחשים בתאים
-- אנזימים מזרזים יציאהשל מאקרומוליקולריות כגון - (חלבונים, דנ"א, וחומצות שומן ) מאבניי בניין קטנות יותר
ללא אנזימים רבות מין התגובות המתרחשות בתאים לא היו מיתנהלות בקצב מהיר דיו.
תהליכיי החיים מזורזים על ידי מספר רב של אנזימים שונים הפועלים בתיאום, ולכן חוסר באנזים יחיד
עלול ליפגוע בפעילות התקינה של הגוף
מחלות תורשתיות רבות כגון - ציסטיק פיברוזיס נובעת מחוסר באנזים
המולקולה שעלייה פועל האנזים נקרא מצע (או סובסטראט) כל אנזים פועל על מצעיחודי לו בתגובה יחודית.
האנזים יכול ליפעולעל מצע בצורות שונות: כגון -חיתוך מולוקולה, חיבור של מוליקולות או שינויי ולכן הוא
מזרז תגובה מסויימת מספר רב של פעמים
אני אשלח לך מצגת שתראה לך מה שהסברתי לך
האינזימים נקראים גם "זרזים ביולוגיים", מאפשרים קיום תהליכים בגוף, פירוק והרכבה של חומרים.