3 תשובות
16.6.2013 וזה עונה 3 נראה לי כי 2 הייתה מחוברת עם 1