תשובה אחת
שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים שווה למחצית מכפלת האלכסונים.
אולי תאהב גם את: