תשובה אחת
הכיסים והגזרה
אצל נשים למטה זה נהיה צר יותר
ואצל גברים נשאר רחב
לפי מה שאני יודע אני לא בטוח אבל מה שבטוח הכיסים