4 תשובות
כן, בכך שהוא לא ימצא אותך בפייסבוק.
כן.. אם הוא יכתוב את השם שלך ולא ימצא אותך
כן. הוא לא ימצא אותך ולא יראה אותך בפייסבוק.
הוא יכול גם לחשוב שמחקת את הפייסבוק...